Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1644.2 Sporazum o prestanku ugovora o radu
Agreement to terminate an employment contract

Pravni temelj

113. ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2314.1 Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu
2315.1 Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu
1600.3 Ugovor o radu
SUDSKA PRAKSA
Ugovor o radu - sudski raskid (Gžr-1654/10)
Redoviti otkaz ugovora o radu - poslovno uvjetovan (Gžr-1837/10)
Redovit otkaz ugovora o radu - poslovno uvjetovan (Revr-165/2004-2)
Savjetovanje sa sindikalnim povjerenikom (Revr-1745/11-2)
Temeljne obaveze iz radnog odnosa (Revr-349/12-2)
Teret dokazivanja ugovora o radu (Revr-977/12-2)
Diskriminacija radnog mjesta (Revr 135/09-2)
Sporazum o prestanku ugovora o radu (Revr 600/15-2)
Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor (Mišljenje Porezne uprave od 17.9.2015.)
Nadležnost za sporove iz radnih odnosa (Gž-50/15-2)
Otpremnina radniku (Gž-1257/14-2)
Napomena

 

Ugovor o radu   ugovor poslodavca i radnika kojim se uređuje njihov ugovorni radni odnos, a kojim radnik svoje radne sposobnosti stavlja na raspolaganje poslodavcu te za to prima naknadu u vidu plaće.  Ugovor o radu je dvostrano obvezan i naplatan ugovor. Ugovorom o radu se smatra svaki onaj ugovor koji bi poslodavac s radnikom sklopio za obavljanje posla koji, s obzirom na narav i vrstu posla te ovlasti poslodavca, ima obilježje posla za koji se zasniva radni odnos, uz mogućnost poslodavca da dokazuje suprotno. Ugovor o radu načelno mora biti sklopljen u pisanom obliku, ali propust u pogledu forme ne utječe na postojanje i valjanost ugovora. Ako ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku, poslodavac mora prije početka rada radniku izdati pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu s obveznim sadržajem koji odgovara ugovoru o radu. Kod sklapanja ugovora o radu sloboda ugovaranja znatno je ograničena, stranke mogu ugovoriti samo uvjete rada i zaposlenja za radnika povoljnije od onih uređenih zakonom, kolektivnim ugovorom, sporazumom radničkog vijeća s poslodavcem te pravilnikom o radu. Ugovor o pristupanju dugu   ugovor između vjerovnika i pristupatelja kojim on kao treći preuzima od dužnika obvezu ispunjenja vjerovnikove tražbine. Pristupatelj dugu nije u ugovornom odnosu s prvotnim dužnikom pa prema njemu i nema položaj solidarnog dužnika. Stoga, ako pristupatelj ispuni vjerovnikovu tražbinu on nema izravno pravo regresa prema prvotnom dužniku, već mora zatražiti od vjerovnika da mu ustupi vjerovnička prava prema prvotnom dužniku. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1661.-1662.)