Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj Preuzimanje dokumenta
1331 Skladišnica 744.-762. ZOO i ZUSŽ Preuzimanje
Povezani dokumenti
1320.1 Ugovor o ostavi
1320.2 Ugovor o ostavi
1325 Ugovor o ugostiteljskoj ostavi
1330 Ugovor o uskladištenju
SUDSKA PRAKSA
Ugovor o ostavi (Gžn-2894/09-2)
Skladišnica (Revt-36/03)
Naknada štete ostavodavcu (Pž-3205/96)
Ugostiteljska ostava (Gž-1727/09-2)
Napomena