Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

382. ZPP

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2490.1 Revizija protiv drugostupanjske presude po dopuštenju VSRH
2488 Prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude
SUDSKA PRAKSA
Rješenje protiv kojeg je dopuštena revizija (Rev 1112/2019-3)
Prijedlog za dopuštenje revizije - odbacivanje (Revd 18/2020-2).
Prijedlog za dopuštenje revizije - odbacivanje (Revd 45/2019-2).
Revizija protiv rješenja (Rev 140/15-3)
Dopuštenost ispitivanja revizije (Revr 369/13-2)
Revizija - jedinstvena primjena zakona i ravnopravnosti građana (Rev x 897/13-2)
Nedopuštena revizija (Rev x-913/12-2)
Revizija protiv rješenja suda o oglašavanju nenadležnim (Revt 73/11-2)
Nedopuštenost revizije (Rev-2371/11-2)
Dopuštenost revizije (Rev-x 38/13-2)
Revizija protiv rješenja o odbijanju prijedlog za povrat u prijašnje stanje (Rev 240/07-2)
Nedopuštena revizija (Revr-241/2009-2)
Podnošenje revizije (Rev- 1104/2010-2)
Revizija protiv presude (Rev x -660/2009-2)
Rješenje protiv kojeg je dopuštena revizija (Rev 1112/2019-3)
Prigovor protiv platnog naloga / Vrijednost predmeta spora / Dospijeće tražbine / Revizija / Sudsko vijeće VSRH (Pr. shvać VS Su-IV-33/2022-11)
Podnošenje revizije od osobe koja nije odvjetnik (Revd 45/2019-2).
Revizija - dopuštenost (Revd 110/2020-2)
Revizija / Smanjenje tužbenog zahtjeva (Pr. shvać. VS Su-IV-16/2021-8)
Ispravak presude ili rješenja / Odnosi suvlasnika / Prekid postupka / Revizija ZN / Revizija SZ) (Pr. shvać. VS Su-IV-16/2021-5)
Napomena