Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2453.3 Punomoć
Authorization Slobodan pristup

Pravni temelj

97.ZPP

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2455 Otkaz punomoći
2458 Zahtjev za određivanje punomoćnika
2453.1 Punomoć
2454 Opoziv punomoći
SUDSKA PRAKSA
Odvjetnička naknada - zastara (Rev-843/2007-2)
Stranka u postupku (Rev 1142/2008-2)
Stranačka sposobnost (Pž-1029/2010)
Stranačka sposobnost - obrt (Pž-3648/04)
Punomoć - opseg ovlaštenja (Gž-1607/10)
Punomoćnik - odricanje od tužbenog zahtjeva (Revt 4/05-2)
Napomena

 

Punomoć  u građanskom postupku    jednostrano očitovanje volje stranke kojom ona ovlašćuje punomoćnika da u njeno ime i za njezin račun poduzima radnje u postupku. Punomoć mora biti sastavljena u pisanoj formi ili dana usmeno na zapisnik kod suda. Punomoćnik može obavljati radnje na koje je ovlašten od dana primanja punomoći, koju je dužan podnijeti pri prvoj radnji u postupku. Opseg punomoći određuje stranka. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1354.-1355.)