Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2453.2 Punomoć
Authorization

Pravni temelj

97.ZPP

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2455 Otkaz punomoći
2454 Opoziv punomoći
2453.1 Punomoć
SUDSKA PRAKSA
Punomoćnik - odricanje od tužbenog zahtjeva (Revt 4/05-2)
Odvjetnička naknada - zastara (Rev-843/2007-2)
Odvjetnik - status trgovca? (Gž-4453/14-2)
Zastupanje pravne osobe pred sudom - naknada parničnih troškova (Rev-x 530/11-2)
Punomoćnik po zaposlenju (Pž-5075/2007-2)
Zastupanje društva prema članovima uprave (Pž-3104/2004)
Stranačka sposobnost - obrt (Pž-3648/04)
Stranačka sposobnost (Pž-1029/2010)
Punomoć - opseg ovlaštenja (Gž-1607/10)
Stranka u postupku (Rev 1142/2008-2)
Napomena

 

Punomoć  u građanskom postupku    jednostrano očitovanje volje stranke kojom ona ovlašćuje punomoćnika da u njeno ime i za njezin račun poduzima radnje u postupku. Punomoć mora biti sastavljena u pisanoj formi ili dana usmeno na zapisnik kod suda. Punomoćnik može obavljati radnje na koje je ovlašten od dana primanja punomoći, koju je dužan podnijeti pri prvoj radnji u postupku. Opseg punomoći određuje stranka. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1354.-1355.)