Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2453.1 Punomoć
Authorization

Pravni temelj

97.ZPP

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2453.3 Punomoć Slobodan pristup
2454 Opoziv punomoći
2455 Otkaz punomoći
SUDSKA PRAKSA
Punomoćnik - odricanje od tužbenog zahtjeva (Revt 4/05-2)
Punomoć - opseg ovlaštenja (Gž-1607/10)
Stranačka sposobnost - obrt (Pž-3648/04)
Stranačka sposobnost (Pž-1029/2010)
Stranka u postupku (Rev 1142/2008-2)
Odvjetnička naknada - zastara (Rev-843/2007-2)
Napomena

 

Punomoć  u građanskom postupku    jednostrano očitovanje volje stranke kojom ona ovlašćuje punomoćnika da u njeno ime i za njezin račun poduzima radnje u postupku. Punomoć mora biti sastavljena u pisanoj formi ili dana usmeno na zapisnik kod suda. Punomoćnik može obavljati radnje na koje je ovlašten od dana primanja punomoći, koju je dužan podnijeti pri prvoj radnji u postupku. Opseg punomoći određuje stranka. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1354.-1355.)