Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

71.ZZK

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2588 Prijedlog za upis brisanja prava služnosti doživotnog uživanja
2150 Tužba za raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
1171 Ugovor o dosmrtnom uzdržavanjuSlobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Zabilježba predugovora u ZK (Gž-1021/2010-2)
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju - oblik (Rev 830/07-2)
Zabilježba spora u ZK (Gž-150/2007-2)
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju - zabilježba u zemljišnim knjigama (11 Gž.3019/11-2)
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju (Gž-3151/14-2)
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju - buduća imovina (Gž-5086/12-2)
Zemljišnoknjižni upis (Gž-1644/07-2)
Napomena

 

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju  ugovor kojim se jedna strana (davatelj uzdržavanja) obvezuje uzdrža­vati drugu stranu ili trećega (primatelj uzdrža­vanja) do njegove smrti, a druga se strana obve­zuje prenijeti joj za života svu svoju imovinu ili njezin dio. Davatelj uzdržavanja stječe stvari i/ili prava koji su predmet ugovora o dosmrtnom uzdržavanju kad mu se na temelju ugovora pre­nesu na zakonom predviđeni način. Na ugovor o dosmrtnom uzdržavanju na odgovarajući se način primjenjuju odredbe obveznoga prava u ugovoru o doži­votnom uzdržavanju. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1652.)