Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

30.-32.ZZK

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2567 Prijedlog za upis prava suvlasništva
2563 Prijedlog za upis prava najma
2561 Prijedlog za upis prava vlasništva (zamjena nekretnina)
2560 Prijedlog za upis prava vlasništva (kupoprodaja)Slobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Izdavanje tabularne isprave (Gž-8317/11)
Pogreška u upisu (Gž-63/10-2)
Tabularna isprava za upis prava vlasništva (Gž-3740/11)
Provedba prijavnog lista u zemljšnim knjigama (Gž-8914/11)
Nevaljani upis u zemlijšne knjige (Gž-2272/12)
Sadržaj rješenja o upisu (Gž-266/10)
Predbilježba prava vlasništva nekretnine prodane strancu (Gž-1011/04)
Predbilježba ugovora o kupoprodaji (14 Gž-1021/10-2)
Prijedlog za upis u ZK (Gž-57/2007-2)
Napomena

Uknjižba   zemljišnoknjižni upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničavaju ili prestaju bez posebnoga naknadnoga opravdanja (bezuvjetno i konačno). Uknjižbu dopušta zemljišnoknjižni sud na temelju prijedloga i tabularnih isprava te je provodi u glavnoj knjizi. Privatna i javna isprava o pravnom poslu, koju je sastavilo za to nadležno tijelo ili javni bilježnik, mora sadržavati točnu oznaku zemljišta ili prava glede kojeg se uknjižba zahtijeva, izričitu izjavu onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu da bezuvjetno pristaje na uknjižbu (klauzula intabulandi) a potpis onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti javno ovjerovljen. Ako nisu dopuštene posebne pretpostavke za uknjižbu, može se dopustiti predbilježba koja se opravdanjem pretvara u uknjižbu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1673.-1674.)