Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

35.-38.ZZK

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2576 Prijedlog za uknjižbu založnog prava na idealnom dijelu nekretnina suvlasnika
1830.3 Ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini (Ugovor o hipoteci)
1831 Ugovor o zasnivanju podzaložnog prava na nekretnini
1830.2 Ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini (Ugovor o hipoteci)
1830.1 Ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini (Ugovor o hipoteci)
2577 Prijedlog za uknjižbu založnog prava na nekretnini i na plodovima
2578 Prijedlog za uknjižbu založnog prava
2579 Prijedlog za uknjižbu cesije založnog prava i upis nadhipoteke
1514 Ugovor o kreditu na temelju zaloga vrijednosnih papira (stambene štednje)
SUDSKA PRAKSA
Ugovor o zasnivanju založnog prava - valjanost (Rev-410/00)
Upis hipoteke (Pž-5696/2008)
Založno pravo na nekretnini koja predstavlja bračnu stečevinu (Gž.3506/11-2)
Brisanje zabilježbe spora u ZK (Gž-4910/2009)
Ispunjenje založnog prava - brisanje u zemljišnoj knjizi (Gž-3658/13-2)
Sporazum o raskidu kupoprodajnog ugovora - brisanje prava vlasništva (Gž-1091/08-2 )
Založno pravo na pokretninama (Gzz 211/2004-2)
Namirenje založnog vjerovnika (Rev-600/2007-2)
Prestanak založnog prava (Gž-507/2007-2)
Založno pravo (Rev x 324/10-2)
Namirenje iz založene nekretnine (Rev -327/09-3)
Napomena