Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

34.ZZK

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1821 Ugovor o zasnivanju osobne služnosti (pravo uporabe)
1820 Ugovor o zasnivanju osobne služnosti (pravo stanovanja) Slobodan pristup
1811 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (služnost puta)
1810 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (kućna služnost)
2560 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva (kupoprodaja)Slobodan pristup
2563 Prijedlog za uknjižbu prava najma
2564 Prijedlog za uknjižbu prava zakupa
2567 Prijedlog za uknjižbu prava suvlasništva
1803 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva i uspostavi prava služnosti
SUDSKA PRAKSA
Stjecanje prava služnosti (Gž-1553/2008-2)
Osnivanje služnosti puta (Gž-2746/15-2)
Ukidanje prava služnosti (Gž-1158/15-2)
Gubitak služnosti uslijed neizvršavanja (Gž-2468/15-2)
Osnivanje prava služnosti (Gž-1505/2008)
Prijedlog za upis u ZK (Gž-57/2007-2)
Zemljišnoknjižni upis (Gž-1644/07-2)
Napomena

 

Uknjižba   zemljišnoknjižni upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničavaju ili prestaju bez posebnoga naknadnoga opravdanja (bezuvjetno i konačno). Uknjižbu dopušta zemljišnoknjižni sud na temelju prijedloga i tabularnih isprava te je provodi u glavnoj knjizi. Privatna i javna isprava o pravnom poslu, koju je sastavilo za to nadležno tijelo ili javni bilježnik, mora sadržavati točnu oznaku zemljišta ili prava glede kojeg se uknjižba zahtijeva, izričitu izjavu onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu da bezuvjetno pristaje na uknjižbu (klauzula intabulandi) a potpis onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti javno ovjerovljen. Ako nisu dopuštene posebne pretpostavke za uknjižbu, može se dopustiti predbilježba koja se opravdanjem pretvara u uknjižbu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1673.-1674.)