Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

103.i 35.ZZK

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2567 Prijedlog za uknjižbu prava suvlasništva
2561 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva (zamjena nekretnina)
2560 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva (kupoprodaja)Slobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Prijedlog za upis u ZK (Gž-57/2007-2)
Predbilježba ugovora o kupoprodaji (14 Gž-1021/10-2)
Uknjižba vodnog dobra (Gž-11473/11-2)
Stjecanje prava vlasništva bez uknjižbe u zemljišnim knjigama (Gž- 1586/16-2)
Izdavanje tabularne isprave (Gž-8317/11)
Pogreška u upisu (Gž-63/10-2)
Tabularna isprava za upis prava vlasništva (Gž-3740/11)
Provedba prijavnog lista u zemljšnim knjigama (Gž-8914/11)
Nevaljani upis u zemlijšne knjige (Gž-2272/12)
Sadržaj rješenja o upisu (Gž-266/10)
Predbilježba prava vlasništva nekretnine prodane strancu (Gž-1011/04)
Napomena

Uknjižba   zemljišnoknjižni upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničavaju ili prestaju bez posebnoga naknadnoga opravdanja (bezuvjetno i konačno). Uknjižbu dopušta zemljišnoknjižni sud na temelju prijedloga i tabularnih isprava te je provodi u glavnoj knjizi. Privatna i javna isprava o pravnom poslu, koju je sastavilo za to nadležno tijelo ili javni bilježnik, mora sadržavati točnu oznaku zemljišta ili prava glede kojeg se uknjižba zahtijeva, izričitu izjavu onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu da bezuvjetno pristaje na uknjižbu (klauzula intabulandi) a potpis onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti javno ovjerovljen. Ako nisu dopuštene posebne pretpostavke za uknjižbu, može se dopustiti predbilježba koja se opravdanjem pretvara u uknjižbu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1673.-1674.)