Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

30.-32.ZZK

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2560 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva (kupoprodaja)Slobodan pristup
2561 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva (zamjena nekretnina)
2567 Prijedlog za uknjižbu prava suvlasništva
SUDSKA PRAKSA
Predbilježba prava vlasništva nekretnine prodane strancu (Gž-1011/04)
Sadržaj rješenja o upisu (Gž-266/10)
Nevaljani upis u zemlijšne knjige (Gž-2272/12)
Provedba prijavnog lista u zemljšnim knjigama (Gž-8914/11)
Tabularna isprava za upis prava vlasništva (Gž-3740/11)
Pogreška u upisu (Gž-63/10-2)
Izdavanje tabularne isprave (Gž-8317/11)
Stjecanje prava vlasništva bez uknjižbe u zemljišnim knjigama (Gž- 1586/16-2)
Uknjižba vodnog dobra (Gž-11473/11-2)
Predbilježba ugovora o kupoprodaji (14 Gž-1021/10-2)
Prijedlog za upis u ZK (Gž-57/2007-2)
Napomena

Uknjižba   zemljišnoknjižni upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničavaju ili prestaju bez posebnoga naknadnoga opravdanja (bezuvjetno i konačno). Uknjižbu dopušta zemljišnoknjižni sud na temelju prijedloga i tabularnih isprava te je provodi u glavnoj knjizi. Privatna i javna isprava o pravnom poslu, koju je sastavilo za to nadležno tijelo ili javni bilježnik, mora sadržavati točnu oznaku zemljišta ili prava glede kojeg se uknjižba zahtijeva, izričitu izjavu onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu da bezuvjetno pristaje na uknjižbu (klauzula intabulandi) a potpis onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti javno ovjerovljen. Ako nisu dopuštene posebne pretpostavke za uknjižbu, može se dopustiti predbilježba koja se opravdanjem pretvara u uknjižbu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1673.-1674.)