Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

103.i 35.ZZK i 356. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2564 Prijedlog za uknjižbu prava zakupa
2560 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva (kupoprodaja)Slobodan pristup
1122.2 Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnine
1101 Ugovor o kupoprodaji zemljišta
2567 Prijedlog za uknjižbu prava suvlasništva
2578 Prijedlog za uknjižbu založnog prava
SUDSKA PRAKSA
Predbilježba prava vlasništva nekretnine prodane strancu (Gž-1011/04)
Sadržaj rješenja o upisu (Gž-266/10)
Nevaljani upis u zemlijšne knjige (Gž-2272/12)
Provedba prijavnog lista u zemljšnim knjigama (Gž-8914/11)
Tabularna isprava za upis prava vlasništva (Gž-3740/11)
Međunarodna kupoprodaja (Pž-3223/2005)
Predbilježba ugovora o kupoprodaji (14 Gž-1021/10-2)
Prijedlog za upis u ZK (Gž-57/2007-2)
Zemljišnoknjižni upis (Gž-1644/07-2)
Napomena

Uknjižba   zemljišnoknjižni upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničavaju ili prestaju bez posebnoga naknadnoga opravdanja (bezuvjetno i konačno). Uknjižbu dopušta zemljišnoknjižni sud na temelju prijedloga i tabularnih isprava te je provodi u glavnoj knjizi. Privatna i javna isprava o pravnom poslu, koju je sastavilo za to nadležno tijelo ili javni bilježnik, mora sadržavati točnu oznaku zemljišta ili prava glede kojeg se uknjižba zahtijeva, izričitu izjavu onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu da bezuvjetno pristaje na uknjižbu (klauzula intabulandi) a potpis onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti javno ovjerovljen. Ako nisu dopuštene posebne pretpostavke za uknjižbu, može se dopustiti predbilježba koja se opravdanjem pretvara u uknjižbu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1673.-1674.)

 

Knjižne isprave  (tabularne isprave)  isprave na temelju kojih se dopušta upis u zemljišnu knjigu. Jedna je od temeljnih pretpostavki dopustivosti, u pravilu svakog zemljišnoknjižnog upisa, jer zemljišnoknjižni sud odlučuje u pravilu samo na temelju prijedloga za upis i tabularnih isprava, bez rasprave i bez saslušanja stranaka. Knjižne isprave se prema svom nastanku dijele na privatne i javne. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 590.)