Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

31. st.1. ZZK i 8. ZoK

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2901 Prijedlog za izdavanje suglasnosti za stjecanje prava vlasništva na nekretninama u RH
SUDSKA PRAKSA
Pogreška u upisu (Gž-63/10-2)
Koncesija na pomorskom dobru (Pž-6043/09)
Dodjela koncesije (Us-4136/2004)
Zemljišnoknjižni upis (Gž-1644/07-2)
Prijedlog za upis u ZK (Gž-57/2007-2)
Napomena

 

Uknjižba   zemljišnoknjižni upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničavaju ili prestaju bez posebnoga naknadnoga opravdanja (bezuvjetno i konačno). Uknjižbu dopušta zemljišnoknjižni sud na temelju prijedloga i tabularnih isprava te je provodi u glavnoj knjizi. Privatna i javna isprava o pravnom poslu, koju je sastavilo za to nadležno tijelo ili javni bilježnik, mora sadržavati točnu oznaku zemljišta ili prava glede kojeg se uknjižba zahtijeva, izričitu izjavu onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu da bezuvjetno pristaje na uknjižbu (klauzula intabulandi) a potpis onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti javno ovjerovljen. Ako nisu dopuštene posebne pretpostavke za uknjižbu, može se dopustiti predbilježba koja se opravdanjem pretvara u uknjižbu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1673.-1674.)