Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

103. ZZK

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2564 Prijedlog za uknjižbu prava zakupa
2561 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva (zamjena nekretnina)
2560 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva (kupoprodaja)Slobodan pristup
1804 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva i uspostavi etažnog vlasništva
1100.2 Ugovor o kupoprodaji stanaSlobodan pristup
1100.1 Ugovor o kupoprodaji stana
SUDSKA PRAKSA
Prijedlog za upis u ZK (Gž-57/2007-2)
Povezivanje etažnog vlasništva sa suvlasništvom (Gzz 22/06-2)
Razvrgnuće suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva (Rev-1085/07-2)
Uspostava etažnog vlasništva (Rev-1553/13-2)
Napomena

 

Uknjižba   zemljišnoknjižni upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničavaju ili prestaju bez posebnoga naknadnoga opravdanja (bezuvjetno i konačno). Uknjižbu dopušta zemljišnoknjižni sud na temelju prijedloga i tabularnih isprava te je provodi u glavnoj knjizi. Privatna i javna isprava o pravnom poslu, koju je sastavilo za to nadležno tijelo ili javni bilježnik, mora sadržavati točnu oznaku zemljišta ili prava glede kojeg se uknjižba zahtijeva, izričitu izjavu onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu da bezuvjetno pristaje na uknjižbu (klauzula intabulandi) a potpis onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti javno ovjerovljen. Ako nisu dopuštene posebne pretpostavke za uknjižbu, može se dopustiti predbilježba koja se opravdanjem pretvara u uknjižbu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1673.-1674.) 

 

Etažno vlasništvo vlasništvo posebnog dijela suvlasničke nekretnine koja je samostalna uporabna cjelina prikladna za samostalno izvršavanje suvlasnikovih ovlasti (stan, poslovni prostor i sl.). Etažno vlasništvo može biti uspostavljeno na suvlasničkom dijelu nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 302.)