Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

256.OvZ

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2661 Prijedlog radi osiguranja novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini
2612 Prijedlog za ovrhu na nekretnini ovršenika
SUDSKA PRAKSA
Ovrha - razgledavanje nekretnine (Gž Ovr-582/2021-2)
Predmet ovrhe - jedina nekretnina (Gž Ovr-53/2021-2)
Teret dokaza veze sa nekretninom (Gž Ovr-487/2022-2)
Prigovor jedine nekretnine (Gž Ovr-263/2022-2)
Suglasnost ovršenika za ovrhu na nekretnini (Gž Ovr-436/2022-2)
Ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine (Gž Ovr-192/2022-2)
Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini (Ovr-333/2021-2)
Dovršetak ovrhe na nekretnini (Ovr-183/2021-2)
Ovrha na nekretnini ovršenika (Gž Ovr-552/2019-2)
Proglašenje ovrhe nedopuštenom - neupisana nekretnina u zemljišnu knjigu (Gž-2802/16-3)
Ovrha na nekretnini (Gž Ovr-608/18-2)
Utvrđivanje vrijednosti nekretnine u ovršnom postupku (Gž Ovr-834/18-2)
Ovrha na nekretninama koje nisu upisane u zemljišne knjige (Gž Ovr-70/18-2)
Prodaja nekretnine na javnoj dražbi (Gž-2057/17-3)
Ovrha na nekretnini (6 Gž Ovr-37/2020-2)
Ovrha na nekretnini (13 Gž Ovr 193/19-2)
Osiguranje tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini (Gž Ovr-1670/2017.-2)
Prava treće osobe na predmetnoj nekretnini (Gž-7620/13)
Prijedlog za ovrhu civilnom diobom nekretnine (Ovr-2832/15-2)
Utvrđivanje vrijednosti nekretnine u ovršnom postupku (Gž Ovr-587/15-2)
Ovrha radi ispražnjenja i prodaje nekretnine (Gž-2359/13-2)
Ovrha na nekretnini u kojoj se nalazi veleposlanstvo strane države (GžOvr-167/17-3)
Napomena