Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2600.1 Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave (na imovini ovršenika)
Proposal for execution on the basis of trustworthy documents

Pravni temelj

278.-289.OvZ

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2662 Prijedlog radi osiguranja novčane tražbine prethodnom ovrhom
2600.2 Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave (na imovini ovršenika)
2601 Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave (na novčanim sredstvima ovršenika)
2612 Prijedlog za ovrhu na nekretnini ovršenika
2610 Prijedlog za ovrhu na plaći ovršenika
SUDSKA PRAKSA
Troškovi ovršnog postupka - prisilno naplaćivanje (Gž. 242/10-2)
Vjerodostojna isprava - ugovor o cesiji (Pž-3726/00)
Javni bilježnik u ovršnom postupku (Pž-6087/06)
Vjerodostojna isprava (Pž-3344/06)
Povlačenje prijedloga za ovrhu (Gž-1231/2012)
Vjerodostojna isprava - ugovor o cesiji (Pž-3726/00)
Tužba treće osobe radi proglašenja ovrhe nedopuštenom (Revt 160/10-2)
Prijedlog za ovrhu (Pž -1302/09)
Postupak povodom prigovora na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave (Pž -4527/10)
Rješenje o ovrsi - platni nalog (Pž-3329/2010)
Podobnost ovršne isprave za ovrhu (Pž-4775/10)
Ovrha radi ispražnjenja i prodaje nekretnine (Gž-2359/13-2)
Prigovor protiv zaključka FINE (Gž-3916/13-2)
Prijedlog za ovrhu na temelju zadužnice (Gž-1453/09)
Ugovor o zajmu kao ovršna isprava (Gžovr-4658/14-2)
Ovršni postupak - naknada troškova (Pž 8136/2010)
Napomena