Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

20. st. 2.ZZK

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2583 Prijedlog za predbilježbu prava vlasništva
2560 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva (kupoprodaja)Slobodan pristup
2550 Prijedlog za spajanje više katastarskih čestica u jedno ZK tijelo
SUDSKA PRAKSA
Prijedlog za upis u ZK (Gž-57/2007-2)
Zemljišnoknjižni upis (Gž-1644/07-2)
Napomena