Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2900 Prijedlog za odlučivanje sukobu nadležnosti
Motion for the decision on conflict of competence

Pravni temelj

20.ZUP

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2910.3 Zahtjev za pokretanje postupka
2910.2 Zahtjev za pokretanje postupka
2910.1 Zahtjev za pokretanje postupka
2902 Zahtjev za izuzećem službene osobe
2914 Prijedlog za povrat u prijašnje stanje
2912 Zahtjev za priznanje svojstva stranke u postupku
SUDSKA PRAKSA
Prethodno pitanje (Us-3993/2009-4)
Šutnja uprave (Us-7025/00)
Napomena