Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

1161. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1656 Bjanko zadužnica
1655 Zadužnica
SUDSKA PRAKSA
Predaja bjanko zadužnice (Pž-3557/03)
Troškovi izvanparničnog postupka (Pž-4613/10)
Pokretanje parnice - izdavanje zadužnice (Gž-3816/13-2)
Prigovor mjeničnog dužnika (Gž-5397/13)
Napomena