Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

217. st. 2. i 3. ZPP

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2465 Prijedlog tužitelja za produljenje roka
2466 Preinaka tužbe
2473 Poziv tuženika prethodniku da stupi u parnicu
2474 Obavijest treće osobe o parnici
2477 Odricanje tužitelja od tužbenog zahtjeva
SUDSKA PRAKSA
Računanje rokova (Rev-140/2006-2)
Prekid postupka (Pž-876/06)
Presuda na temelju priznanja (Pž-6765/06)
Obustava postupka (Rev x-74/2009-2)
Presumirano povlačenje tužbe (Pž-7633/2008)
Povlačenje tužbe (Gž-1816/09)
Napomena

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku "Narodne novine" br. 25/13 čl. 217. je brisan.