Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

32.ZN

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2216 Opoziv oporuke
2210 Oporuka
2201 Tužba radi utvrđenja nevaljanosti pisane oporuke
SUDSKA PRAKSA
Izračun nužnog dijela nasljednika (Gž-397/2010-2)
Vlastoručna oporuka (Rev-1330/2008-2)
Naknada štete - nasljeđivanje potraživanja (Gž-171/11)
Nasljednička izjava (GŽ-871/05)
Prelazak ostavine na nasljednike (Rev -2510/10-2)
Nasljeđivanje izvanbračnog druga (Rev -783/10-2)
Vraćanje darova zbog povrede nužnog dijela (Gž-1845/11-2)
Usmena oporuka (Gž-536/07-2)
Otvaranje nasljedstva (Gž-2381/2008-2)
Vlastoručna oporuka (Rev-1330/2008-2)
Napomena

Oporuka    Razredba posljednje volje kojom oporučitelj raspolaže za slučaj svoje smrti. Jednostrani je pravni posao jer nastaje očitovanjem volje samo jedne osobe - oporučitelja. Oporuka je strogo osobno očitovanje volje, što znači da se ne može valjano oporučiti preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika. Iako u postupku oporučivanja katkad sudjeluju i druge osobe, što ovisi o obliku oporuke, kao očitovanje posljednje volje oporuku može izjaviti jedino oporučitelj. Tipičan sadržaj oporuke čini: određivanje nasljednika, određivanje zamjenika, otpust duga, raspolaganje u dopuštene svrhe i osnivanje zaklade, priznanje majčinstva odnosno očinstva, postavljanje uvjeta, rokova i naloga te određivanje izvršitelja oporuke. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 947.-948.)