Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

34.ZN

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2201 Tužba radi utvrđenja nevaljanosti pisane oporuke
2210 Oporuka
2211 Oporuka sa određenim izvršiteljem
SUDSKA PRAKSA
Nasljeđivanje - strane fizičke osobe (Gž-515/2009)
Naknada štete - nasljeđivanje potraživanja (Gž-171/11)
Otvaranje nasljedstva (Gž-2381/2008-2)
Izračun nužnog dijela nasljednika (Gž-397/2010-2)
Vraćanje darova zbog povrede nužnog dijela (Gž-1845/11-2)
Povreda prava na nužni dio (Gž-390/2012-2)
Opoziv oporuke (Gzz-3/2010-2)
Usmena oporuka (Gž-536/07-2)
Vlastoručna oporuka (Rev-1330/2008-2)
Napomena

Oporuka    Razredba posljednje volje kojom oporučitelj raspolaže za slučaj svoje smrti. Jednostrani je pravni posao jer nastaje očitovanjem volje samo jedne osobe - oporučitelja. Oporuka je strogo osobno očitovanje volje, što znači da se ne može valjano oporučiti preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika. Iako u postupku oporučivanja katkad sudjeluju i druge osobe, što ovisi o obliku oporuke, kao očitovanje posljednje volje oporuku može izjaviti jedino oporučitelj. Tipičan sadržaj oporuke čini: određivanje nasljednika, određivanje zamjenika, otpust duga, raspolaganje u dopuštene svrhe i osnivanje zaklade, priznanje majčinstva odnosno očinstva, postavljanje uvjeta, rokova i naloga te određivanje izvršitelja oporuke. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 947.-948.)