Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Povezani dokumenti
1831 Ugovor o zasnivanju podzaložnog prava na nekretnini
1835 Ugovor o zasnivanju založnog prava na pokretnini Slobodan pristup
1202 Ugovor o zajmu novca sa zasnivanjem založnog prava na nekretnini - simultana hipoteka
1201 Ugovor o zajmu novca sa zasnivanjem založnog prava na nekretnini
1830.2 Ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini (Ugovor o hipoteci)
1830.1 Ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini (Ugovor o hipoteci)
SUDSKA PRAKSA
Ovršna isprava - predujam za trošak uredovanja (Gž-380/14-2)
Prijedlog za promjenu sredstva i predmeta ovrhe (Gž-1742/14-2)
Ovrha radi ispražnjenja i prodaje nekretnine (Gž-2359/13-2)
Prestanak založnog prava (Gž-507/2007-2)
Povlačenje prijedloga za ovrhu (Gž-1231/2012)
Podobnost ovršne isprave za ovrhu (Pž-4775/10)
Rješenje o ovrsi - platni nalog (Pž-3329/2010)
Ovršni postupak - naknada troškova (Pž 8136/2010)
Osiguranje novčane tražbine (Pž-4120/99)
Založno pravo na nekretnini koja predstavlja bračnu stečevinu (Gž.3506/11-2)
Namirenje iz založene nekretnine (Rev -327/09-3)
Založno pravo (Rev x 324/10-2)
Pretpostavke za osiguranje (Pž-1125/2010)
Ugovor o zasnivanju založnog prava - valjanost (Rev-410/00)
Upis hipoteke (Pž-5696/2008)
Napomena