Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

146.ZUP

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2902 Zahtjev za izuzećem službene osobe
2940 Prijedlog za povrat u prijašnje stanje
SUDSKA PRAKSA
Povrat u prijašnje stanje (Us-1782/04)
Prijedlog za obnovu postupka (Us-538/2001)
Supstituiranje upravnog akta (Us-9740/2007-3)
Napomena