Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

39951 Prijava nepravilnosti

Pravni temelj

15. ZZPN

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
31291 Pravilnik o sustavu unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
3995 Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti
SUDSKA PRAKSA
Zaštita zviždača (Pr. ESLJP, zaht. 28369/07)
Neopravdani razlozi za otkaz - podnošenje kaznene prijave protiv direktora (Gž-3760/13-3)
Napomena