Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

134.ZZPo

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2910.1 Zahtjev za pokretanje postupka
2910.3 Zahtjev za pokretanje postupka
2933 Tužba radi postupanja javnopravnog tijela
SUDSKA PRAKSA
Inspekcijski nadzor - zabrana obavljanja djelatnosti (Gž-5097/11)
Šutnja uprave (Us-7025/00)
Napomena