Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

3100.1 Pravilnik o radu
Employment regulations Slobodan pristup

Pravni temelj

26. i 27. ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3120.1 Pravilnik o plaćama
4002 Pravilnik o zaštiti od požara
3100.2 Pravilnik o radu
4155 Pravilnik o poslovnoj tajni
SUDSKA PRAKSA
Ništetnost pravilnika o radu (Revr 110/2004-2)
Pravilnik o radu (Revr 721/05-2)
Primjena blažeg zakona (Gž-1927/14)
Savjetovanje sa sindikalnim povjerenikom (Revr-1745/11-2)
Raspuštanje radničkog vijeća - povreda prava osobnosti radnika (Gž-22/2012-2)
Diskriminacija radnog mjesta (Revr 135/09-2)
Kolektivni pregovori (Mišljenje MRMS)
Primjena povoljnijeg prava za radnika (Revr-271/2009-2)
Rad na izdvojenom mjestu rada (Mišljenje MGRP od 14.03.2011.)
Pravilnik o zaštiti od požara (Broj: Us-7149/2000-4) (Pr)
Pravilnik o sadržaju plaće, naknade plaće ili otpremnine (Mišlj. MRMS od 15. travnja 2015.)
Napomena

 

Pravilnik o radu   autonomni, profesionalni izvor radnog prava, skup pravnih pravila kojima poslodavac uređuje uvjete zapošljavanja i rada radnika, prije svega u pogledu plaća, radnog vremena, organizacije rada, postupka i mjera za zaštitu dostojanstva radnika i drugih pitanja važnih za radnike. Poslodavac je u obvezi donijeti i objaviti pravilnik o radu ako zapošljava više od 20 radnika, ako pitanja koja se njime uređuju nisu uređena kolektivnim ugovorom. (Izvor: Pravni leksikon, str. 1190.)