Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

29. ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
4151 Izjava o čuvanju tajnosti podataka
4155 Pravilnik o poslovnoj tajni
4100.2 Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
4100.1 Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
SUDSKA PRAKSA
Povreda obveze čuvanja tajnosti podataka (Revr 31/2008-2)
Zaštita osobnih podataka (Gžn-748/13)
Napomena