Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1397 Posrednički ugovor o putovanju
Agency travel contract

Pravni temelj

904.-908. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1450.2 Ugovor o prijevozu stvari
SUDSKA PRAKSA
Ugovor o prijevozu osoba (Us-8272/2003-4)
Učinci raskida ugovora (Revrx 1566/12-2)
Raskid ugovora zbog neispunjenja (Rev x-158/11-2)
Ugovorna kazna (Pž-2111/07)
Ugovor o organiziranju putovanja - odustanak putnika (Gž-30/07)
Napomena