Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

3130.2 Poslovnik o radu uprave društva
Rules of procedure for the managment board

Pravni temelj

240. ZTD

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3133 Poslovnik o radu upravnog odbora
2353 Tužba radi imenovanja člana uprave dioničkog društva
3100.1 Pravilnik o raduSlobodan pristup
3130.1 Poslovnik o radu uprave društva Slobodan pristup
3131.1 Poslovnik o radu glavne skupštine
3132 Poslovnik o radu nadzornog odbora
SUDSKA PRAKSA
Zastupanje društva prema članovima uprave (Pž-3104/2004)
Opoziv člana uprave (Revr-833/2005-2 )
Tužba protiv člana uprave zbog obavljanja konkurentske djelatnosti (Pž-4459/02)
Napomena