Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

3132 Poslovnik o radu nadzornog odbora
Rules of procedure for the supervisory board

Pravni temelj

265. ZTD

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3130.1 Poslovnik o radu uprave društva Slobodan pristup
3131.1 Poslovnik o radu glavne skupštine
3133 Poslovnik o radu upravnog odbora
3135 Poslovnik o radu radničkog vijeća
SUDSKA PRAKSA
Dioničko društvo - određivanje nagrade za rad članova nadzornog odbora (P-2608/05)
Nagrada za rad članova nadzornog odbora (Pž- 3298/2009)
Član nadzornog odbora - nespojivost uloga (Pž-365/98)
Opoziv članova nadzornog odbora dioničkog društva (Gž-30/2005-2)
Napomena

Nadzorni odbor   organ ili tijelo pravne osobe koje nadzire vođenje poslova i u njoj i ima druge funkcije koje mu se daju zakonom ili konstitutivnim aktom te osobe. U društvima kapitala nadzorni odbor je obvezatan organ u dioničkim društvima a u društvima s ograničenom odgovornošću samo kada su za to ispunjeni zakonom propisani uvjeti, inače je fakultativan tj. društvo ga ima samo ako ga predvidi društvenim ugovorom. Ustanove, udruge i trgovačka društva osoba također imaju nadzorni odbor samo ako ga se predvidi statutima odnosno društvenim ugovorom. Nadzornom odboru se određuje stroga nadzorna funkcija s mogućnošću ograničenog miješanja u vođenje poslova društva davanjem prethodne suglasnosti na statutom ili njegovom odlukom određene radnje uprave, također zastupa društvo prema članovima uprave te ih imenuje i opoziva njihovo imenovanje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 769.-770.)