Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2547 Popis imovine i obveza

Pravni temelj

PSOOPSP

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2549 Izvansudski sporazum
2548 Plan ispunjenja obveza
2546 Zahtjev vjerovnika za provedbu izvansudskog postupka
2545 Zahtjev potrošača za provedbu izvansudskog postupka
SUDSKA PRAKSA
Nedostavljanje popisa imovine i obveza dužnika (Pr Pž-4024/2016-2)
Napomena