Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

-

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1639 Ugovor o školovanju
1640.2 Ugovor o stipendiranju
1641 Ugovor o obrazovanju odrasle osobe
2338 Plan zapošljavanja
23381 Plan i program za zapošljavanje i osposobljavanje pripravnika
SUDSKA PRAKSA
-
Napomena