Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2548 Plan ispunjenja obveza

Pravni temelj

PSOOPSP

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2549 Izvansudski sporazum
2547 Popis imovine i obveza
2546 Zahtjev vjerovnika za provedbu izvansudskog postupka
2545 Zahtjev potrošača za provedbu izvansudskog postupka
SUDSKA PRAKSA
-
Napomena