Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

115. st. 1. toč. 4. ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1600.3 Ugovor o radu
1622 Ugovor o radu pripravnika
2313.1 Otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika Slobodan pristup
2315.1 Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu
1601.2 Ugovor o radu za stalne sezonske poslove
1610.3 Ugovor o radu na određeno vrijeme
1617.1 Ugovor o ustupanju radnika (Agencija)
SUDSKA PRAKSA
Obveza savjetovanja sa radničkim vijećem prije donošenja otkaza (Revr 238/09-2)
Nedopušteni otkaz - vraćanje radnika na posao (Gžr-1731/10)
Otkaz ugovora o radu - sudski raskid (Gž-789/2009-2)
Sadržaj otkaza ugovora o radu (Revr-138/2005-2)
Opravdani razlozi za otkaz (Revr-446/12-2)
Temeljne obaveze iz radnog odnosa (Revr-349/12-2)
Otkaz ugovora o radu - otvaranje stečajnog postupka (Revr -626/2011-2)
Redoviti otkaz ugovora o radu - poslovno uvjetovan (Gžr-1837/10)
Otkaz zbog nepovoljne ocjene tijekom probnog rada (Revr 860/09-2)
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora (Revr -308/2009-2)
Napomena

 

Otkaz ugovora o radu način prestanka ugovora o radu, jednostrano očitovanje volje stranke radnoga odnosa, poslodavca ili radnika, kojim ona izražava namjeru da određe­noga dana okonča radni odnos. To očitovanje, nakon što bude dostavljeno drugoj strani, uz ispunjenje određenih pravnih pretpostavki i provedenoga postupka, dovodi do prestanka ugovora o radu te tako i ugovornoga radnoga odnosa. Ako pretpostavke ne bi bile zadovolje­ne, otkaz ugovora o radu ne bi bio dopušten. Ugovor o radu može se otkazati samo pismeno, a poslodavac je dužan otkaz i obrazložiti. U postupku otkaziva­nja važnu ulogu ima radničko vijeće. Pod određe­nim uvjetima, nakon otkaza ugovora o radu rad­nik nastavlja raditi za trajanja otkaznoga roka te mu može pripadati pravo na otpremninu po prestanku radnoga odnosa. Otkaz može biti re­doviti i izvanredni, a postoji i otkaz s ponudom izmijenjenoga ugovora o radu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1010.)