Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2313.2 Otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Notice due to the employee's misconduct

Pravni temelj

115. st. 1. t. 3. ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1600.3 Ugovor o radu
2313.1 Otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika Slobodan pristup
23121 Otkaz ugovora o radu zbog nepovoljne ocjene probnog rada
SUDSKA PRAKSA
Izvanredni otkaz ugovora o radu - pravo na iznošenje obrane (Revr-599/2006-2)
Primjena povoljnijeg prava za radnika (Revr-271/2009-2)
Načini prestanka ugovora o radu (Revr-568/09-2)
Odgovornost radnika za štetu poslodavcu (Gžr-1517/10-2)
Obveza savjetovanja sa radničkim vijećem prije donošenja otkaza (Revr 238/09-2)
Opravdani razlozi za otkaz (Revr-446/12-2)
Postupak prije otkazivanja ugovora o radu (Revr -941/2012-2)
Redoviti otkaz ugovora o radu zbog samovoljnog izostanka (Revr-509/2012-5)
Redoviti otkaz ugovora o radu zbog napada na poslovođu (Revr-1695/10-2)
Odbijanje primitka odluke o otkazu ugovora o radu (Revr-780/2011-2)
Teška povreda obveze iz radnog odnosa (Revr-480/13-2)
Temeljne obaveze iz radnog odnosa (Revr-349/12-2)
Napomena

 

Otkaz ugovora o radu  način prestanka ugovora o radu, jednostrano očitovanje volje stranke radnoga odnosa, poslodavca ili radnika, kojim ona izražava namjeru da određe noga dana okonča radni odnos. To očitovanje, nakon što bude dostavljeno drugoj strani, uz ispunjenje određenih pravnih pretpostavki i provedenoga postupka, dovodi do prestanka ugovora o radu te tako i ugovornoga radnoga odnosa. Ako pretpostavke ne bi bile zadovolje ne, otkaz ugovora o radu ne bi bio dopušten. Ugovor o radu može se otkazati samo pismeno, a poslodavac je dužan otkaz i obrazložiti. U postupku otkaziva nja važnu ulogu ima radničko vijeće. Pod određe nim uvjetima, nakon otkaza ugovora o radu rad nik nastavlja raditi za trajanja otkaznoga roka te mu može pripadati pravo na otpremninu po prestanku radnoga odnosa. Otkaz može biti re doviti i izvanredni, a postoji i otkaz s ponudom izmijenjenoga ugovora o radu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1010.)