Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2313.1 Otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Notice due to the employee's misconduct

Pravni temelj

115. st. 1. t. 3. ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2341 Poziv radniku da iznese obranu
2336 Odluka o usvajanju zahtjeva za zaštitu prava radnika
2333 Zahtjev za zaštitu prava protiv odluke o redovitom otkazu
2342 Obavijest radničkom vijeću o namjeravanom otkazu ugovora o radu
2343 Očitovanje radničkog vijeća - protivljenje odluci o otkazu
2313.2 Otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
2317 Izvanredni otkaz ugovora o radu
1600.2 Ugovor o radu
SUDSKA PRAKSA
Odbijanje primitka odluke o otkazu ugovora o radu (Revr-780/2011-2)
Redoviti otkaz ugovora o radu zbog napada na poslovođu (Revr-1695/10-2)
Redoviti otkaz ugovora o radu zbog samovoljnog izostanka (Revr-509/2012-5)
Postupak prije otkazivanja ugovora o radu (Revr -941/2012-2)
Otkaz ugovora o radu - sudski raskid (Gž-789/2009-2)
Redovit otkaz ugovora o radu - trajna nesposobnost (Revr-480/2009-2)
Nedopušteni otkaz - vraćanje radnika na posao (Gžr-1731/10)
Rok za podnošenje tužbe protiv otkaza ugovora o radu (Gžr-1278/11-2)
Načini prestanka ugovora o radu (Revr-568/09-2)
Sadržaj otkaza ugovora o radu (Revr-138/2005-2)
Ugovor o radu - sudski raskid (Gžr-1654/10)
Neopravdani razlozi za otkaz - podnošenje kaznene prijave protiv direktora (Gž-3760/13-3)
Primjena blažeg zakona (Gž-1927/14)
Opravdani razlozi za otkaz (Revr-446/12-2)
Otkaz ugovora o radu - otvaranje stečajnog postupka (Revr -626/2011-2)
Teška povreda obveze iz radnog odnosa (Revr-480/13-2)
Opravdani razlozi za otkaz (Revr-446/12-2)
Napomena

 

Otkaz ugovora o radu  način prestanka ugovora o radu, jednostrano očitovanje volje stranke radnoga odnosa, poslodavca ili radnika, kojim ona izražava namjeru da određe noga dana okonča radni odnos. To očitovanje, nakon što bude dostavljeno drugoj strani, uz ispunjenje određenih pravnih pretpostavki i provedenoga postupka, dovodi do prestanka ugovora o radu te tako i ugovornoga radnoga odnosa. Ako pretpostavke ne bi bile zadovolje ne, otkaz ugovora o radu ne bi bio dopušten. Ugovor o radu može se otkazati samo pismeno, a poslodavac je dužan otkaz i obrazložiti. U postupku otkaziva nja važnu ulogu ima radničko vijeće. Pod određe nim uvjetima, nakon otkaza ugovora o radu rad nik nastavlja raditi za trajanja otkaznoga roka te mu može pripadati pravo na otpremninu po prestanku radnoga odnosa. Otkaz može biti re doviti i izvanredni, a postoji i otkaz s ponudom izmijenjenoga ugovora o radu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1010.)