Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2455 Otkaz punomoći

Pravni temelj

99.ZPP

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2458 Zahtjev za određivanje punomoćnika
2454 Opoziv punomoći
2453.2 Punomoć
SUDSKA PRAKSA
Rješenje drugostupanjskog suda o kažnjavanju punomoćnika (Rev x 1214/13-2)
Punomoć - opseg ovlaštenja (Gž-1607/10)
Punomoćnik - pokretanje novog postupka (Pž-3205/94)
Opoziv punomoćnika (Gž-1080/13-2)
Punomoć - odvjetničko društvo (12. Gž.4385/11-2)
Obavijest potpisana od punomoćnika (Gž - 452/14)
Punomoćnik - odricanje od tužbenog zahtjeva (Revt 4/05-2)
Napomena

 

Punomoć  u građanskom postupku    jednostrano očitovanje volje stranke kojom ona ovlašćuje punomoćnika da u njeno ime i za njezin račun poduzima radnje u postupku. Punomoć mora biti sastavljena u pisanoj formi ili dana usmeno na zapisnik kod suda. Punomoćnik može obavljati radnje na koje je ovlašten od dana primanja punomoći, koju je dužan podnijeti pri prvoj radnji u postupku. Opseg punomoći određuje stranka. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1354.-1355.)