Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2455 Otkaz punomoći

Pravni temelj

99.ZPP

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2453.2 Punomoć
2454 Opoziv punomoći
2458 Zahtjev za određivanje punomoćnika
SUDSKA PRAKSA
Punomoć - opseg ovlaštenja (Gž-1607/10)
Punomoćnik - odricanje od tužbenog zahtjeva (Revt 4/05-2)
Odvjetnička naknada - zastara (Rev-843/2007-2)
Odvjetnik - status trgovca? (Gž-4453/14-2)
Napomena

 

Punomoć  u građanskom postupku    jednostrano očitovanje volje stranke kojom ona ovlašćuje punomoćnika da u njeno ime i za njezin račun poduzima radnje u postupku. Punomoć mora biti sastavljena u pisanoj formi ili dana usmeno na zapisnik kod suda. Punomoćnik može obavljati radnje na koje je ovlašten od dana primanja punomoći, koju je dužan podnijeti pri prvoj radnji u postupku. Opseg punomoći određuje stranka. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1354.-1355.)