Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2454 Opoziv punomoći

Pravni temelj

99.ZPP

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2453.1 Punomoć
2455 Otkaz punomoći
SUDSKA PRAKSA
Odvjetnička naknada - zastara (Rev-843/2007-2)
Punomoć - odvjetničko društvo (12. Gž.4385/11-2)
Opoziv punomoćnika (Gž-1080/13-2)
Punomoćnik - pokretanje novog postupka (Pž-3205/94)
Prokurist - punomoćnik (Gž-88/15-2)
Punomoćnik po zaposlenju (Pž-5075/2007-2)
Punomoć - opseg ovlaštenja (Gž-1607/10)
Punomoćnik - odricanje od tužbenog zahtjeva (Revt 4/05-2)
Napomena

 

Punomoć  u građanskom postupku    jednostrano očitovanje volje stranke kojom ona ovlašćuje punomoćnika da u njeno ime i za njezin račun poduzima radnje u postupku. Punomoć mora biti sastavljena u pisanoj formi ili dana usmeno na zapisnik kod suda. Punomoćnik može obavljati radnje na koje je ovlašten od dana primanja punomoći, koju je dužan podnijeti pri prvoj radnji u postupku. Opseg punomoći određuje stranka. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1354.-1355.)