Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2216 Opoziv oporuke

Pravni temelj

64.ZN

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2200 Tužba radi utvrđenja ništavosti oporuke zbog nedostataka u volji oporučitelja Slobodan pristup
2210 Oporuka
2211 Oporuka sa određenim izvršiteljem
2212 Oporuka sa određenim zamjenikom nasljednika
2213 Oporuka sa zapisom
2217 Izjava svjedoka usmene oporuke
2218 Međunarodna oporuka
SUDSKA PRAKSA
Izračun nužnog dijela nasljednika (Gž-397/2010-2)
Naknada štete - nasljeđivanje potraživanja (Gž-171/11)
Nasljednička izjava (GŽ-871/05)
Prelazak ostavine na nasljednike (Rev -2510/10-2)
Nasljeđivanje izvanbračnog druga (Rev -783/10-2)
Vraćanje darova zbog povrede nužnog dijela (Gž-1845/11-2)
Povreda prava na nužni dio (Gž-390/2012-2)
Opoziv oporuke (Gzz-3/2010-2)
Vlastoručna oporuka (Rev-1330/2008-2)
Usmena oporuka (Gž-536/07-2)
Napomena

 

Oporuka    razredba posljednje volje kojom oporučitelj raspolaže za slučaj svoje smrti. Jednostrani je pravni posao jer nastaje očitovanjem volje samo jedne osobe - oporučitelja. Oporuka je strogo osobno očitovanje volje, što znači da se ne može valjano oporučiti preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika. Iako u postupku oporučivanja katkad sudjeluju i druge osobe, što ovisi o obliku oporuke, kao očitovanje posljednje volje oporuku može izjaviti jedino oporučitelj. Tipičan sadržaj oporuke čini: određivanje nasljednika, određivanje zamjenika, otpust duga, raspolaganje u dopuštene svrhe i osnivanje zaklade, priznanje majčinstva odnosno očinstva, postavljanje uvjeta, rokova i naloga te određivanje izvršitelja oporuke. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 947.-948.)