Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2210 Oporuka
Testament

Pravni temelj

30.ZN

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1955.1 Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za života
2216 Opoziv oporuke
2213 Oporuka sa zapisom
2212 Oporuka sa određenim zamjenikom nasljednika
2211 Oporuka sa određenim izvršiteljem
SUDSKA PRAKSA
Prelazak ostavine na nasljednike (Rev -2510/10-2)
Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja (Gž-2811/12-2)
Utvrđivanje vrijednosti naslijeđene imovine (Gž-3132/2008-2)
Vraćanje darova zbog povrede nužnog dijela (Gž-1845/11-2)
Povreda prava na nužni dio (Gž-390/2012-2)
Opoziv oporuke (Gzz-3/2010-2)
Otvaranje nasljedstva (Gž-2381/2008-2)
Vlastoručna oporuka (Rev-1330/2008-2)
Položaj pravnih sljednika (Mišljenje Porezne uprave 4.3.2015.)
Nasljedstvo na temelju naknadno pronađene oporuke (Gž-12032/11-2)
Stjecanje posjeda od nasljednika (Gž.3342/11-2)
Usmena oporuka (Gž-536/07-2)
Napomena

 

Oporuka    Razredba posljednje volje kojom oporučitelj raspolaže za slučaj svoje smrti. Jednostrani je pravni posao jer nastaje očitovanjem volje samo jedne osobe - oporučitelja. Oporuka je strogo osobno očitovanje volje, što znači da se ne može valjano oporučiti preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika. Iako u postupku oporučivanja katkad sudjeluju i druge osobe, što ovisi o obliku oporuke, kao očitovanje posljednje volje oporuku može izjaviti jedino oporučitelj. Tipičan sadržaj oporuke čini: određivanje nasljednika, određivanje zamjenika, otpust duga, raspolaganje u dopuštene svrhe i osnivanje zaklade, priznanje majčinstva odnosno očinstva, postavljanje uvjeta, rokova i naloga te određivanje izvršitelja oporuke. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 947.-948.)