Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2210 Oporuka
Testament

Pravni temelj

30.ZN

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2211 Oporuka sa određenim izvršiteljem
2212 Oporuka sa određenim zamjenikom nasljednika
2213 Oporuka sa zapisom
2216 Opoziv oporuke
1955.1 Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za života
SUDSKA PRAKSA
Usmena oporuka (Gž-536/07-2)
Stjecanje posjeda od nasljednika (Gž.3342/11-2)
Nasljedstvo na temelju naknadno pronađene oporuke (Gž-12032/11-2)
Položaj pravnih sljednika (Mišljenje Porezne uprave 4.3.2015.)
Vlastoručna oporuka (Rev-1330/2008-2)
Otvaranje nasljedstva (Gž-2381/2008-2)
Opoziv oporuke (Gzz-3/2010-2)
Povreda prava na nužni dio (Gž-390/2012-2)
Vraćanje darova zbog povrede nužnog dijela (Gž-1845/11-2)
Utvrđivanje vrijednosti naslijeđene imovine (Gž-3132/2008-2)
Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja (Gž-2811/12-2)
Prelazak ostavine na nasljednike (Rev -2510/10-2)
Napomena

 

Oporuka    Razredba posljednje volje kojom oporučitelj raspolaže za slučaj svoje smrti. Jednostrani je pravni posao jer nastaje očitovanjem volje samo jedne osobe - oporučitelja. Oporuka je strogo osobno očitovanje volje, što znači da se ne može valjano oporučiti preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika. Iako u postupku oporučivanja katkad sudjeluju i druge osobe, što ovisi o obliku oporuke, kao očitovanje posljednje volje oporuku može izjaviti jedino oporučitelj. Tipičan sadržaj oporuke čini: određivanje nasljednika, određivanje zamjenika, otpust duga, raspolaganje u dopuštene svrhe i osnivanje zaklade, priznanje majčinstva odnosno očinstva, postavljanje uvjeta, rokova i naloga te određivanje izvršitelja oporuke. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 947.-948.)