Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

3852 Opomena zbog neplaćanja

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3851 Opomena pred tužbu
3850 Opomena prije prisilne naplate
2100 Tužba radi naplate zateznih kamata
2119 Tužba radi plaćanja ugovorne kazne
SUDSKA PRAKSA
Vjerodostojna isprava (Pž-3344/06)
Samopomoć prije podnošenja tužbe (Gž-7298/07)
Napomena