Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

948.-965. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1551 Opći uvjeti za osiguranje osoba - nesretni slučaj
SUDSKA PRAKSA
Osiguranje - isplata naknade štete (Rev-3/2007-2)
Ugovor o kasko osiguranju (Gž. 3015/11-2)
Osiguranje imovine (Rev -1046/08-2)
Osiguranje za tuđi račun (Gžn-576/09-2)
Poništenje ugovora o osiguranju (Rev 3715/99)
Ugovor o osiguranju života (Rev x 454/2009-2)
Zastarijevanje tražbina osiguravatelja iz ugovora o osiguranju (Rev 1371/09-2)
Imovinsko osiguranje - načelo obeštećenja (Rev x-236/10-3)
Vinkulacija police osiguranja (Rev 1037/2007-2)
Nastajanje osiguranog slučaja u vrijeme sklapanja ugovora o osiguranju (Rev 855/03-2)
Ugovor o osiguranju - početak (Rev -1300/09-2)
Ugovor o osiguranju imovine (Rev x 236/10-3)
Osiguranje - posljedice neplaćanja premije (Rev-748/2006-2)
Opći uvjeti ugovora (Rev x-296/2009-2)
Osiguranje - sklapanje ugovora u ime drugoga (Pž-4132/2005)
Ugovor o osiguranju – franšiza (13 Gž-4831/2019-3).
Ugovor o osiguranju - rokovi zastare (Rev-709/06-2)
Napomena

 

Opći uvjeti poslovanja  Popis ugovornih uglavaka sastavljenih za veći broj ugovora koji jedna ugovorna strana prije ili u trenutku sklapanja ugovora predlaže drugoj ugovornoj strani. U hrvatskom pravu se koristi i naziv opći uvjeti ugovora, zajedno sa tipskim i adhezijskim ugovorima čine tzv. formularno pravo. Opći uvjeti ugovora moraju biti objavljeni na uobičajeni način, a obvezuju ugovornu stranu ako su joj bili poznati ili morali biti poznati u vrijeme sklapanja ugovora. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 938.)