Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

835.-848. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1122.2 Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnine
1382 Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina
1380.1 Ugovor o posredovanju
1201 Ugovor o zajmu novca sa zasnivanjem založnog prava na nekretnini
SUDSKA PRAKSA
Ugovor o posredovanju - uloga posrednika (Rev x 1195/11-2)
Obvezno pravo - šutnja ponuđenog (Pž-742/07)
Opći uvjeti ugovora (Rev x-296/2009-2)
Opći uvjeti ugovora - ništetnosti odredbi (Rev-1000/2006-2)
Učinak raskida ugovora (Revt-304/11-2)
Obećanje radnje treće osobe (Rev x 1197/11-2)
Pobojni ugovori - poništenje (Rev-839/09-2)
Ugovor o posredovanju (Rev x-1195/11-2)
Napomena

Opći uvjeti poslovanja  Popis ugovornih uglavaka sastavljenih za veći broj ugovora koji jedna ugovorna strana prije ili u trenutku sklapanja ugovora predlaže drugoj ugovornoj strani. U hrvatskom pravu se koristi i naziv opći uvjeti ugovora, zajedno sa tipskim i adhezijskim ugovorima čine tzv. formularno pravo. Opći uvjeti ugovora moraju biti objavljeni na uobičajeni način, a obvezuju ugovornu stranu ako su joj bili poznati ili morali biti poznati u vrijeme sklapanja ugovora. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 938.)