Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

467. ZTD

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3001.2 Društveni ugovor
3000 Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Slobodan pristup
3965 Odluka o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo
1720.1 Ugovor o pripajanju društva s ograničenom odgovornošću drugom društvu s ograničenom odgovornošću
1721.1 Ugovor o pripajanju društva s ograničenom odgovornošću dioničkom društvu
SUDSKA PRAKSA
Isprave koje se podnose uz upis u sudski registar (Pž-5232/09)
Odštetni zahtjevi u korist društva (Pž-2676/2008)
Naknada štete društvu (Pž-2676/2008)
Privremeni upravitelj društva (Pž-2821/2010)
Likvidacija društva (Pž-7925/2003)
Sazivanje glavne skupštine dioničkog društva (Pž-6539/04)
Prestanak d.o.o. (Pž-4231/00)
Brisanje upisa iz sudskog registra (Pž-1094/2009)
Likvidacija trgovačkog društva - utjecaj na ovršni postupak (Pž-4420/00)
Pobijanje odluka glavne skupštine dioničkog društva (Pž-3334/01)
Napomena

Društvo s ograničenom odgovornošću    pravna osoba u kojoj svaki član (fizička ili pravna osoba) sudjeluje svojim osnovnim ulogom u temeljnom kapitalu, s tim da prema trećim osobama odgovara društvo dok članovi ne odgovaraju za obveze društva.  D.o.o. može osnovati jedna ili više osoba, u prvom slučaju društvo se osniva na temelju izjave o osnivanju a u drugom na temelju društvenog ugovora. Akti moraju biti sastavljeni u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik. Temeljni kapital d.o.o. ne može biti manji od 20 000 Kn a temeljni ulog od 200 Kn. Temeljni kapital se dijeli na onoliko dijelova koliko ima osnivatelja, pri čemu svaki dio ima onu novčanu vrijednost koju se pojedini osnivatelj obvezuje unijeti u društvo. D.o.o. ima obvezatno dva organa (skupštinu i upravu) a nadzorni odbor samo kad je propisano ili određeno društvenim ugovorom. Članska prava koja pripadaju članu društva proizlaze iz preuzimanja i unosa temeljnog uloga. Članska prava se dijele na imovinska i upravljačka. (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str. 261.-263.)