Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

12. st.5. ZU

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3500 Ugovor o osnivanju ustanove
3502 Statut ustanove
3550 Statut zajednice ustanova
SUDSKA PRAKSA
Naknada štete - odgovornost ustanove (Rev-586/2007-2)
Pobijanje imenovanja ravnatelja ustanove (Revr 638/02-2)
Ustanove - solidarna odgovornost osnivača (Pž-7027/06)
Napomena