Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

-

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3975 Odluka o sudjelovanju radnika u dobiti
3120.2 Pravilnik o plaćama
3120.1 Pravilnik o plaćama
3001.2 Društveni ugovor
3100.2 Pravilnik o radu
SUDSKA PRAKSA
Izmjena društvenog ugovora (Pž-3027/03)
Izvadak iz sudskog registra (Pž-8126/2004)
Napomena