Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

20. st.3. ZZPN

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
39951 Prijava nepravilnosti
31291 Pravilnik o sustavu unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
SUDSKA PRAKSA
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa (Pž-4965/2009)
Zaštita dostojanstva radnika (Revr-312/11-2)
Zaštita zviždača (Pr. ESLJP, zaht. 28369/07)
Napomena