Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

284.ZPP

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
24841 Odgovor ovrhovoditelja na žalbu ovršenika
2486 Tužba radi pobijanja sudske nagodbe
2484 Odgovor na žalbu
2476.1 Odgovor tuženika na tužbu (radno pravo)
2468 Proširenje tužbe
2467 Povlačenje tužbe
2466 Preinaka tužbe
2464 Protutužba tuženika
2461 Tužba sa dva supsidijarna tužbena zahtjeva
SUDSKA PRAKSA
Nedostatak tužbenog zahtjeva (Gž-584/17-2)
Povlačenje tužbe - naknada troškova (Pž-6193/2014-3)
Pretpostavke za podnošenje tužbe (Gž.1388/09-2)
Smanjenje tužbenog zahtjeva (Gžx-297/14-2)
Pravni interes za podnošenje tužbe (Pž-5595/09)
Preinaka tužbe (Pž-523/2011)
Subjektivna preinaka tužbe (Pž-2956/2007)
Djelomično povlačenje tužbe ( Revr-1426/10-2)
Presumirano povlačenje tužbe (Pž-5665/2009)
Nepotpunost podneska (tužbe) Revt (200/2009-2)
Sadržaj tužbe - presuda koja nadomješta ugovor (Rev 427/2004-2)
Protutužba (Pž-2899/2004)
Ispravak tužbe (Rev-1245/2008-2)
Sadržaj tužbe (Rev-532/07-2)
Tužba radi utvrđenja (Pž-7895/03)
Preinaka tužbenog zahtjeva (Rev-1018/2007-2)
Presumirano povlačenje tužbe (Pž-7633/2008)
Povlačenje tužbe (Gž-1816/09)
Priznanje činjenica na kojima tužitelj ne temelji tužbeni zahtjev (Pž-6765/06)
Punomoćnik - odricanje od tužbenog zahtjeva (Revt 4/05-2)
Napomena