Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2218 Međunarodna oporuka
International will

Pravni temelj

151. ZN

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2210 Oporuka
2211 Oporuka sa određenim izvršiteljem
2213 Oporuka sa zapisom
1955.1 Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za života
SUDSKA PRAKSA
Vlastoručna oporuka (Rev-1330/2008-2)
Usmena oporuka (Gž-536/07-2)
Nasljeđivanje - strane fizičke osobe (Gž-515/2009)
Otvaranje nasljedstva (Gž-2381/2008-2)
Opoziv oporuke (Gzz-3/2010-2)
Prelazak ostavine na nasljednike (Rev -2510/10-2)
Nasljeđivanje izvanbračnog druga (Rev -783/10-2)
Vraćanje darova zbog povrede nužnog dijela (Gž-1845/11-2)
Povreda prava na nužni dio (Gž-390/2012-2)
Napomena

Međunarodna oporuka  poseban oblik javne oporuke sastavljene u skladu s Konvencijom o jednoobraznom zakonu o obliku međunarodne oporuke od 26. X. 1973. Oporuka sastavljena u obliku međunarodne oporuke valjana je u bilo kojoj državi koja je prihvatila Konvenciju bez obzira na mjesto gdje je sastavljena i gdje se nalazi ostavina te na ostaviteljevo državljanstvo, prebivalište ili boravište.  (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 711.)